Hur Orkar Man?

Föreläsare Inga-Britt Gudmundsson

F.d. anhörigvårdare och handledare inom äldreomsorgen

Inledning

Mitt namn är Inga-Britt Gudmundsson och jag har arbetat inom äldreomsorgen i 42 år. Jag har både mött anhöriga och varit anhörig själv, och de senaste åren har jag efter högskoleutbildning arbetat som handledare för personal. Jag har också under många år varit anhörigvårdare till min make som var multisjuk.

Här presenterar jag mina föreläsningar från mina år och min vardag som anhörig. Föreläsningarna bygger på min egen erfarenhet ”Att möta och bli bemött” I samband med detta tar jag upp äkta känslor i vardagen som glädje, sorg, frustration och maktlöshet och hur man blir sin egen chef och bäste vän när livet ställs på sin spets.

Det finns föreläsningar anpassade för anhöriga och personal som möter den anhörige i sitt dagliga arbete. Jag utbildar personalen i vad som är viktigt i kommunikationen med den anhörige. Det går även att skräddarsy utbildningar och föreläsningar om så önskas. Undrar ni något eller vill veta mer om mig, någon föreläsning eller utbildning så är ni varmt välkomna att kontakta mig.

Mail: inga-britt@hurorkarman.se
Tel: 0431-75988
Mobil: 0703-923780

Några kommentarer jag fått efter mina föreläsningar

"Suveränt! Mycket bra och lärorikt. Fick mej att slappna av"

"Fantastisk kvinna med intressant föreläsning"


Referenser

Susanne Ek – Lundh
  Samordnare av anhörigstöd och frivilligverksamhet
  Omsorgsförvaltningen
  Alvesta kommun
  342 80 Alvesta
  0472 – 155 23
  susanne.ek.lundh@alvesta.se

Anett Karlsson, Anhörigas Riksförbund

Ditt liv, Mitt liv, Vårt liv - Hur gör jag nu?

Här berättar jag om debuten av min makes sjukdom och vad som följde därefter, de små steg som vi fick ta. Det gäller att hålla sig på "banan". Hur gör man då? Tips och råd på vägen.

Gränser, krav och förväntningar

Livet kommer till oss. Hur känner jag min egen gräns? Vad tänker alla runtomkring? Hur hanterar vi att vara anhörig till dem som vi tycker mest om? Man-hustru, mor-dotter/son m.fl.

Du, jag, vi - allt har ett sammanhang

Här berättar jag om mitt liv som anhörig i en fyrkantig, byråkratisk värld. Jag har varit förvärvsarbetande anhörig under många år. Här berättar jag om denna tid och den svåra balansgång jag levt i.

Bli din egen "lyckas smed"

Jag har varit anhörigvårdare i många år och arbetet inom ädlreomsorgen i 42 år. Med utbildning, livserfarenhet delar jag här med mig av tips, kunskap att bli sin egen chef och bäste vän när livet ställs på sin spets.

När hemmet blir en arbetsplats

Denna föreläsning vänder sig till de familjer som lever med personlig assistans i hemmet. Jag tar upp vår svåra situation när min make var svårt sjuk. Här ger jag lite tips och råd på vägen att göra vardagen så bra som möjligt efter de förutsättningar man har.

Att leva vidare

Här berättar jag som sorgen, tomheten och mitt nya liv. Detta är en föreläsning om framtiden, hoppet och mitt nya liv. Det blir aldrig som man tror! Sorgen går sina egna vägar, gör sina egna sår, skakar om din värld och identitet. Vad var bra och vad var dåligt? Ska man ångra något?


Att vara anhörig, att vara personal, vem blir vi i mötet med varandra?

Detta är en utbildningsföreläsning med målgrupp vårdpersonal, chefer inom vård och omsorg m.fl. Här kommer jag att prata om respekt, kommunikationens konst samt att skapa ett vinna-vinna förhållande till den anhörige.

I de demenssjukas värld finns bara NU.

Utbildningsföreläsning grundad på utbildning och lång erfarenhet inom demensvård. Jag tar upp vardagshändelser när man vårdar någon med demenssjukdom. Förhållningssätt, kroppsspråk, tonlägen och ögonkontakt. Detta är några av de fallbeskrivningar som förekommer i vår vardag. Du som arbetar inom vården eller är anhörig till någon med demenssjukdom kommer att få praktiska tips för att klara de dagliga samtalen.